Wiener Volleyballverband
Wiener Volleyballverband
WVV

hotvolleys 1

Archiv: 2021/2022

 NameNat. 
 Katerina GAJIĆSRBNicht festgelegt
 Sophie GLAWANITSCHAUTNicht festgelegt
 Marissa HACZAYAUTNicht festgelegt
 Hannah JAGSCHAUTNicht festgelegt
 Kathrin KLINGANAUTNicht festgelegt
 Nina LACENOVÁSVKNicht festgelegt
 Anita LUNGIĆAUTNicht festgelegt
 Ana NEDIĆBIHNicht festgelegt
 Angela Nneka NNAJIAUTNicht festgelegt
 Caroline SCHERLINGAUTNicht festgelegt
 Milena Joanna SUSZEKAUTNicht festgelegt
 Alina VEGERICHTAUTNicht festgelegt
 NameNat. 
 Andreas MÜHLBAUERAUTTrainer